MAKOTECH - Tvorba web stránok

Pravidlá používania cookies


Anonymná návšteva webovej stránky:
Na webových stránkach nezhromažďujeme prostredníctvom súborov „cookie“ žiadne osobné údaje ani informácie týkajúce sa akejkoľvek konkrétnej osoby.

Zozbierané informácie sa zhromažďujú použitím ID súboru „cookie“ (tento pozostáva z približne 20 znakov) a ID krajiny v ktorej sa nachádzate. To znamená, že môžeme používať iba štatistické údaje týkajúce sa skupiny ľudí, ale žiadnym spôsobom nemôžeme identifikovať jednotlivé osoby ani informácie či aktivity týkajúce sa konkrétnych osôb.

Osobné údaje sa zhromažďujú iba prostredníctvom formulárov na webovej stránke, do ktorých tieto údaje aktívne zadávate a posielate (ak sa na stránke nachádzajú a využijete ich za účelom komunikácie s nami). V tomto prípade rešpektujeme a dodržiavame zákony a právne predpisy, ktoré sa týkajú zhromažďovania a uchovávania osobných údajov.

Máte možnosť nepovoliť súbory „cookie“:
Prečítajte si viac v časti: „Ako sa vyhnúť súborom „cookie“ a ako ich zablokovať“. Takto zostanete pre spoločnosť pre nás a nástroj Google Analytics, ktorý používame, úplne anonymní.

Čo je súbor „cookie“?
Súbor „cookie“ sa používa na to, aby zdrojová webová stránka mohla posielať informácie do prehľadávača používateľa, z ktorého sa potom tieto informácie vracajú späť do zdrojovej lokality. Informácie sa môžu použiť na overenie a identifikáciu používateľskej relácie, preferencií používateľa, obsahu nákupného koša alebo čokoľvek, čo možno uskutočniť pomocou uchovávania údajov na počítači používateľa.

Na čo používame zhromaždené informácie?
Informácie zozbierané pomocou súborov „cookie“ nám pomáhajú porozumieť ako návštevníkom a zistiť, ako využívate túto webovú stránku. Všetky informácie takto zistené sú anonymné, ale sledujú určité priebehy, ako napríklad sled kliknutí, doba zotrvania na webovej stránke atď.

Aké informácie zhromažďujeme?
Z webových stránok zhromažďujeme dva druhy informácií:
1. Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“.
2. Informácie, ktoré poskytnete ako používatelia vyplnením rôznych formulárov, žiadostí o ďalšie informácie, ankiet, objednávok, atď.

Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“, ktoré sa zanalyzujú v službe Google Analytics sú napríklad:
- Čas návštevy webovej stránky.
- Kedy ste webovú stránku naposledy navštívili.
- Z akej webovej stránky ste prišli na tento web.
- IP adresa, ktorá sa tiež používa na identifikáciu informácií, ako sú napríklad krajina, štát, mesto (známa je aj ako geolokácia podľa IP adresy).

Definícia Google:
Typy súborov cookie, ktoré používa spoločnosť Google:
Google Analytics je bezplatný nástroj spoločnosti Google na analýzu webu. Vlastníkom webových stránok umožňuje zistiť, akým spôsobom sa používatelia správajú na ich webových stránkach. Tento nástroj tiež nastavuje súbory cookie pre doménu stránok. Pomocou súpravy súborov cookie ako __utma alebo __utmz zbiera anonymné informácie a zaznamenáva trendy na webových stránkach bez toho, aby pritom identifikoval totožnosť konkrétnych návštevníkov. Prečítajte si viac informácií o súboroch cookie služby Analytics a o ochrane osobných údajov.

Súbory „cookie“ nezbierajú informácie, ako sú meno, e-mailová či iná adresa alebo fakturačné údaje.

V podmienkach poskytovania služby Google Analytics sa jasne zakazuje používateľom tejto služby zhromažďovať informácie, ktoré spájajú osobné údaje s informáciami služby Google Analytics.

Ochrana osobných údajov
Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“ uchováva služba Google. Prečítajte si viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Ako sa vyhnúť súborom „cookie“ a ako ich zablokovať:
Ak chete zablokovať súbory „cookie“ postupujte podľa informácií pre Váš prehliadač uvedených na odkazoch nižšie.
Internet Explorer 6 – Ako spravovať súbory cookie
Internet Explorer 9 – Ako spravovať súbory cookie
Firefox – Správa cookies
Chrome – Správa súborov cookie a údajov stránok

Aktualizované: 15.7.2013

  • 1